Organisationen 2020

Organisationsnummer 813200-4774

Sektion / Kommitte

Namn Uppdrag
Styrelsen Mats Lundbäck Ordförande
  Ola Bovallius Vice Ordförande
  Carin Runqvist Kassör
  Lina Berglund Sekreterare
  Jonathan Alm Ledamot - Granskog, Markfrågor, Tävlingar
  Henrik Hansson Ledamot - Motion
  Maria Edvardsson Ledamot - Elit Träning & Tävling
  Andreas Grunder Ledamot - Ungdom
  Leif Mörkfors Ledamot - Kommunikation
  Frank Steiner Adjungerad
  Magdalena Grunder Adjungerad
     
Ungdomssektionen Andreas Grunder Ordförande
  Roger Sundberg Kassör
  Robert Pedersen 13-16 Violett, Röd verksamhet
  Sara Andersson 13-16 Orange verksamhet
  Mikael Pettersson 7-12 verksamhet 
  Sara Forsberg Ledamot
  Anna Insulander Ledamot
  Vakant Ledamot
  Vakant Ungdomsrepresentant
     
Elit & Träning & Tävlings-sektionen Maria Edvardsson Ordförande
ett@jarfallaok.se Magdalena Grunder Sekreterare och införmatör
  Nils Edvardsson  Kassör, UK
  Mårten Waldenfjord Elitansvarig, UK
  Malin Kvarnefalk Träningsansvarig
  Ann Roller Tävlingsansvarig
  Benjamin Langerak Ledamot
  Lars Palmqvist Ledamot
  Frank Steiner Ledamot
  Mark Åkesson Ledamot
  (Anders Nissar) Klubbtränare - rådgivare, väljs ej av årsmötet
     
Motionkommittén Henrik Hansson Ordförande
  Bo Winander Motionsorientering
  Thierry Reigner Admin och info
  Göran Lundqvist Vuxenkurser
  Teresia Wällstedt Ledamot
  Birgitta Billstam Ledamot
  Karl-Axel Johansson Naturpasset
  Per Lind Naturpasset
  Mikael Hedin Ledamot
  Maria Edvardsson UK för 35+
  Ann Roller UK för 35+
  Per Nilsson UK för 35+
     
Arrangörskommittén Jonathan Alm Ordförande
  Göran Reinholdsson  
  Asbjörn Grövlen  
  Johan Sköld  
  Albin Kvarnefalk  
  Vakant Admin och info
     
Kanslikommittén Roger Sundberg Startavgifter, skicka fakturor till roger.sundberg@gmail.com
  Siv Eriksson Medlemsregister
  Per Nilsson Klädförsäljning
  Eva Svanberg Klädförsäljning
     
Kartkommittén Bo Rock Försäljning
  Ulf Radler Kartdatabaser
  Per Nylund Markägarkontakter 
  Jan Fogeby Kartor
     
Info / Hemsida Jonathan Alm Eventor och IdrottOnline
  Maria Pedersen JOKaren
  Eric Roller Webmaster
  Gunilla Schönning Reportage
     
Stug- och materilakommittén Lars-Åke Jonsson Fixare
  Lars Palmqvist Fixare
  Lars Jonasson Materialförvaltare
  Allan Edblom Skidklubben
  Andrea Silier Mathantering, inredning
     
Granförsäljning Karl-Axel Johansson Väljs på Halvårsmöte
  Bo Winander Väljs på Halvårsmöte
  Per Lennart Karlsson Väljs på Halvårsmöte
  Jon Sundberg Väljs på Halvårsmöte
  Fredrik Bartsch Väljs på Halvårsmöte
  Vakant Sammankallande
     
Revisorer Susanne Bovallius  
  Bo Rock  
     
Valberedning Vakant  
  Vakant  
     
Festkommitté Magdalena Grunder  
  Johan Tofte  
  Britt-Marie Reinholdsson  
  Ellinor Björklund  
  Ellinor Hamberg  
  Vakant  
  Vakant  

Uppdaterad: 2020-09-09 av Jonathan A.