JOKs Årsmöte

Av: Bo Rock | Datum: 2017-02-24 | Visad 319 gånger

Vid det välbesökta årsmötet i söndags blev Birgitta Billstam, Lars Jonasson och Börje Nilsson hedersmedlemmar. I övrigt skedde val i stadgeenlig ordning men med en vakans på ordförandeposten i avvaktan på att den omvalda styrelsen inom sig utsett en sådan.

Ett årsmötesprotoll kommer inom kort att läggas in i filarkivet, där det mer framgår vilka som valts in i styrelsen, kommittéer och sektioner. Även övriga årsmöteshandlingar finns att tillgå där.

Då jag på egen begäran nu avgått efter 11 år vid rodret vill jag tacka alla som supportat detta på bästa sätt.  Jag kommer dock inte att lämna organisationen helt, då jag valdes in som dels revisor, dels i valberedningen samt står kvar som klubbens kartförsäljare.

Glöm inte att ladda ner en spännande årsJOKare!

 


Kommentarer

Logga in om du vill skriva en kommentar

Nu finns protokollet från årsmötet i filarkivet här på hemsidan.

Jonathan, 2017-03-20