Mats Lundbäck ny ordförande i JOK

Av: Bo Rock | Datum: 2017-05-14 | Visad 348 gånger

Vid dagens styrelsemöte utsågs glädjande Mats Lundbäck till ny ordförande efter Bo Rock, som avsagt sig omval efter 11 år vid rodret.

Beslutet följer den viljeyttring som beslutades vid senaste årsmötet i februari där styrelsen inom sig skulle välja en ordförande, varför denna förändring inte föranleder något årsmötesbeslut. Samtidigt utsågs Ola Bovallius till vice ordförande samt Leif Mörkfors till ordförande i ungdomssektionen efter Mats Lundbäck som lämnar densamma.

//bo rock, revisor och medlem i valberedningen (som alla enhälligt tillstyrkt organisationsförändringen)

 


Kommentarer

Logga in om du vill skriva en kommentar

Tack för ditt fina arbete Bosse!! Grattis Mats och JOK!!

Lina, 2017-05-16

Men det blir ju toppenbra.....grattis Mats, och som sagt....tack för alla dina år vid rodret Bosse
/Fogis

Gunilla, 2017-05-16

Lycka till Mats! o tack Bosse för åren du jobbat!

Nisse F, 2017-05-15

Toppenbra!

Magdalena, 2017-05-15

Grattis JOK och Mats ! Ledare som vill axla ansvar är mycket viktiga i klubbarbetet!

Ulf, 2017-05-15

Instämmer med min namne!

Gunnar E, 2017-05-15

Tack för dina år Bosse!
Lycka till Mats, Ola och Leif!

Gunnar, 2017-05-15

Toppen!

Sara, 2017-05-15

Så bra!

Birgitta N, 2017-05-14

Kanonbra!!!!!!!

Sven-Inge, 2017-05-14