Var med och påverka verksamheten i Järfälla OK, 22 oktober i Granskog

Av: Malin K. | Datum: 2017-10-03 | Visad 441 gånger

Hur får vi i JOK våra ungdomar att fortsätta orientera som juniorer? Hur ska JOK göra så att alla kan vara med så långe som möjligt oavsett ambitionsnivå och förutsättningar?

Tillsammans med Svenska Orianteringsförbundet, SISU och Strockholms Orienteringsförbund håller vi den 22 oktober en dag i granskog där vi börjar med RF riklinjer om "Triangel till rektangel" och tillsammans jobbar igenom vad det betyder för Järfälla OK. Vårt mål är att innan vi skiljs för dagen ha förslag på konkreta saker som vi kan genomföra i klubben.

Alla medlemmar i klubben som är intresserade är välkomna. Vi hoppas många av våra ungdomsledare kan vara med och även våra komitéer inom ungdom, elit och träning, motion.

  • Välkomna och presentation av deltagarna
  • Presentation från Svenska Orienteringsförbundet om att gå från ”triangel till rektangel”
  • Processarbete där vi identifierar var föreningen står idag, vad ”triangel till rektangel” betyder för JOK, vilka utmaningar vi står inför och hur vi ska komma vidare. Målet är att jobba fram konkreta förslag till åtgärder som vi kan genomföra i klubben.
  • Kort gemensam presentation av processarbetet och nästa steg
  • Avslutning

Anmäl dig på hemsidan så vi vet hur mycket lunch och fika som går åt.

Via Svensk orientering är även övriga norr-klubbar inbjudna för att jobba med sin klubb och för att vi ska kunna inspirera varandra: http://www.svenskorientering.se/Distrikt/stockholmsorienteringsforbund/Nyheter/Egnanyheter/frantriangeltillrektangel

Länk: https://jarfallaok.se/events/anmalan.php?vad=visa&tid=1013


Kommentarer

Logga in om du vill skriva en kommentar