Nyårshälsning från Ordföranden

Av: Mats L. | Datum: 2017-12-30 | Visad 586 gånger

Det har varit roligt att vara ordförande i JOK under 2017. Verksamheten har växt, breddats och uppmärksammats för fina resultat, bra ledarskap och gedigna arrangemang. Ambitionen och energin är hög. När vi nu går in i jubileumsåret 2018 är det viktigt att JOK utvecklas i samma takt som medlemmarna.

Så här i mellandagarna är vi många som fokuserar på mental vila från jobb/skola. För egen del fokuserar jag lite extra på att komma igång med 2018-träningen för att kunna matcha de andra gubbarna på sommarens O-ringen. Men det händer även en hel del på JOK-fronten.

Palmis outtömliga initiativförmåga och energi att arrangera träningar med olika teman har skapat en skön orienteringsstämning under julen. Jag har även lagt in Erics senaste hemsidefunktion - att synka JOK-kalendern i mobilen. Fint!

Ett STORT TACK också till Grankommittén och alla ni som betat av gransäljarpass. Det har varit spännande att följa försäljningen via Grankommitténs rapporter på Facebook och Hemsidan. Tyvärr kunde jag inte vara med på årets julgransförsäljning, vilket bara hänt någon enstaka gång de senaste 30 åren. Nya tag nästa år. Julgransförsäljningen är en otroligt fin jultradition både för gransäljare och köpare som dessutom ger klirr i JOK:s kassa.

Det finns hur mycket som helst att skriva om när det gäller 2017 och 2018, men vi sparar det till senare. Vi kommer att tillsammans summera 2017 och ta beslut om 2018 i samband med Årsmötet kl 13.00 söndagen den 18:e februari i Granskog. Hålltidpunkter inför Årsmötet:

  • Sektionernas bokslut till kassören (Carin Runqvist) senast 15/1
  • Motioner inskickade till Årsmötet senast 18/1( maila till: ordforande@jarfallaok.se )
  • Verksamhetsberättelser (maila till: ordforande@jarfallaok.se) senast 1/2
  • 2018 budgetäskande senast 1/2 till kassören (Carin)

Styrelsen beslutade bland annat på senaste styrelsemötet att inleda en anpassning av JOK:s organisation för att stötta fortsatt utveckling och att hitta en struktur där fler får chansen att vara med som ledare/funktionär. Första anhalten är årsmötet där tre motioner som berör hur vi organiserar oss kring Motion, Arrangemang och Trivsel/Fest tas upp för beslut. Protokoll i sin helhet finns här.

Vi kommer att även att se över JOK:s stadgar och arbetsordning inför Årsmötet. Stadgarna uppdaterades senast 2005, JOK:s Arbetsordning 2009 och Ungdomssektionens arbetsordning 2013. En arbetsgrupp om Ola Bovallius, Ann Roller och undertecknad tar fram ett första uppdateringsförslag på stadgar och JOK:s arbetsordning, som sedan remissas via hemsidan. I skrivande stund är det svårt att överblicka hur omfattande uppdateringen blir, men det behövs två på varandra följande Årsmöten (alternativt extrainsatt Års-/Halvårsmöte) för att ta definitiva beslut om ändringar i dessa viktiga styrdokument. De sätter viktiga gemensamma spelregler för alla medlemmar och de blir viktigare att känna till när klubben växer.

Gott Nytt 60-årsjubileumsår

Mats Lundbäck
Ordförande Järfälla OK


Kommentarer

Logga in om du vill skriva en kommentar