Ängsjölyftet - vad är det?

Av: Birgitta Billstam | Datum: 2018-04-11 | Visad 101 gånger

Läs mer om vår funktionärsträff den 23 april vid Ängsjö och om hur du anmäler dig som funktionär.

Bakgrund
I 10 års tid har klubben hjälpt till med att instruerar skolungdomar i hur man orienterar vid Ängsjö, det s.k. Ängsjölyftet. Aktiviteten har gått under de allmänna namnen Handslaget och Idrottslyftet, och har drivits med statligt stöd. Stödet har försvunnit fr.o.m 2018, men Järfälla kommun har mycket god erfarenhet av aktiviteten och har därför beslutat att fortsätta satsa på Änsgjölyftet, med egna medel.

Ängsjölyftet är en samverkan med några fritidsklubbar för att ge kommunens skolungdomar för åk 3-6 möjlighet att prova på olika aktiviteter vid Ängsjö vid 17 tillfällen under maj - juni.

Informationsträff 23 april kl 13 vid Ängsjö
Som en förberedelse inför kommande Ängsjölyft samlas vi (JOK) vid Ängsjö och går igenom upplägget att vår aktivitet.
Anmäl dig till undertecknad senast 20 april. 

Funktionärer behövs under dagtid
Järfälla OK erbjuder en sprintorientering och en labyrint. Till detta behövs funktionärer som hjälper till med att hålla ordning och ge enklare instruktioner. Totalt finns vi vid Ängsjö under 10 dagar i år. Vi samlas kl 8.30 för iordningsställande av arenan. Första passet börjar 9.45 och sista slutar 14.15, vilket blir 4 pass /dag. Vid 14.15 samlar vi ihop våra prylar och ställer i en container som står intill vår plats. Medtag lunch och fika.

Anmäl dig på lista (snarast) som finns under 'Arrangemang' - 'Anmälan' - 'Vxx - Ängsjölyftet funktionär '  - hel eller halvdag.

Samordnare / ansvarig i JOK är Birgitta Billstam.


Kommentarer

Logga in om du vill skriva en kommentar