Träning: Alternativ torsdag för juniorer och äldre - stakteknik

Torsdag, 24 november, 18:00
Plats: Granskog
Ansvarig: Anders Boström

Lär dig stakteknik med Långlopps-Bosa. Vi kör från Granskog på vanliga skidor

D:7 T:21 Loggen