Träning: Distansträning

Tisdag, 31 januari, 18:00 - 18:00
Plats: Granskog
Ansvarig: AN och gruppansvariga

Distansträning. Den här veckan kör vi en ny grovorientering Banorna går åt från Granskog. Välg mellan banlängderna 6,5 - 7,3 - 9,3 - 12,3 km.

Bra skor och laddad lampa.

D:7 T:11 Loggen