Träning: Teknikträning - Moment-Bana

Tisdag, 2 april, 18:00
Plats: Stäket
Ansvarig: SL
Kommer: 5 medlemmar

Vi ska hitta våra styrkor och svagheter inför året på en moment-bana.

Alla ska ta med tunna tuschpennor i olika färger (brun, svart, grön, blå, gul)!

Gemensam avfärd till träningen: kl. 18 från Granskogs Parkering

Alternativ Samling: 18:10 Järfälla Hyrkarts Parkering

Banlängder
Lång: 7,0km 17K
Medel: 5,3km 13K

D:7 T:27 Loggen