Träning: Teknikträning - Golf-O

Tisdag, 9 april, 18:00
Plats: Kallhäll
Ansvarig: SL
Kommer: 10 medlemmar

Partnerövning för kartminnet.

Gemensam avfärd till träningen: kl. 18 från Granskogs Parkering

Alternativ Samling: Parkeringen på västra sidan om Kallhäll station

Banlängder:
Kort: 4,1km 10K
Medel: 6,2km 13K
Lång:7,2km 16K

D:7 T:16 Loggen