Soppa

Tisdag, 9 april
Plats: Tisdagsträning Granskog
Ansvarig: B-M / G Reinholdsson
Soppainstruktioner
Kommer: Inga?

/klubben/soppa_instruktion.html

D:7 T:67 Loggen