Träning: Orienteringsteknik

Tis 8 Oktober 2019, 18:00 - 20:00
Plats: Granskog
Ansvarig: AN

Järfällas Natt-sprint. SÖ Nedre breddgården. SportIdent. Spring banan flera gånger. Töm pinnen utan att läsa av den mellan varje försök. När du är nöjd läser du av pinnen och får din tävlingstid. Banan mäter c:a 2,3 km.