Möte: Ungdomsavslutning 7-16 år, se tider för olika grupper

Tis 3 December 2019, 18:00 - 20:45
Plats: Vattmyraskolans matsal
Bokad av: Ungdomsledare

18:00-18:45 Avslutning för barn 6-9 år (Lodjuren och Kottarna). Prisutdelning och annat skoj.

18:45-19:15 Fika för alla

19:15- ca 20:45 Avslutning ungdomar 9-16. Utdelning av ungdomsliga, KM-plaketter och minnas året som gått

Se även nyhet