Möte: Halvårsmöte

Ons 23 Oktober 2019, 19:00 - 21:00
Plats: Granskog
Bokad av: Mats Lundbäck

Kallelse och agenda (se nyhet på första sidan på JOK:s hemsida): https://jarfallaok.se/nyhet.php?n=1577 

 

Underlag (se JOK:s hemsida/Arkiv/Årsmöteshandlingar/2019/Halvårsmöte): https://jarfallaok.se/filarkiv/index.php?folder=%C3%85rsm%C3%B6teshandlingar%2F2019%2FHalv%C3%A5rsm%C3%B6te+20191023 

 

Latitud, longitud: 59.443748, 17.845412

Beräknad körväg från Järfälla