Möte: Teori: Tre grupper

Tor 6 Februari 2020, 19:45 - 20:45
Plats: Granskog
Bokad av: Anders, Malin och Maria

Mårten Waldenfjord går igenom vårt nya Elitstödsdokument för alla elitlöpare

Malin Kvarnefalk fortsätter med mentalträning i styrelserummet: Glöm inte er läxa!

Maria Edvardsson fortsätter med karteori och nu har vi kommit till hållpunkter, sista säkra och förenkling.