Träning: Sommartisdag

Sommartisdag i Hanstaskogen

Samling: Granskog

Tid: 18:00

OBS! Kartfilen till veckans träning heter "SommartisdagHansta".

Träningen är en vanlig bana med många korta kontroller där det gäller att ha god framförhållning, vilket innebär att du måste veta vad som kommer efter nästa krön eller åt vilket håll du ska efter nästa kontroll. Banan startar på svartvägen öster om Säbysjön, det är möjligt att cykla dit för dig som vill. 

Om du är osäker på hur du tar dig från Granskog till Start finns en karta i filarkivet som heter SommartisdagHansta_TillStart som visar både startpunkt och Granskog.

Ta med KARTA!!

Till sommarens teknikträning använder vi naturpassets kontroller och alla skriver ut sin egen karta. De som vill träna samlas på samlingsplatsen vid angiven tid, det är inte säkert att ledare finns på plats varje träning. Om du inte har tillgång till egen skrivare så fråga gärna om någon annan kan hjälpa till att skriva ut, tex på facebook eller klotterplanket.

 

Karta finns i filarkivet: https://www.jarfallaok.se/filarkiv/index.php?folder=Tr%C3%A4ning%2FTr%C3%A4ningar+2020%2FSommartisdagar+2020 

Latitud, longitud: 59.443748, 17.845412

Beräknad körväg från Järfälla