Styrka: Legionsstyrka

Mån 12 Oktober 2020, 19:00 - 21:00
Plats: Hemma eller Olovslundsskolan
Ansvarig: Thierry Reignier

Styrketräning via Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTMxZDcxYWYtZjAzNi00NGY1LWE5MjktMzZhY2U1NWJiNGQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f0c2ecd1-f664-4db2-8b2c-26d53e96c376%22%2c%22Oid%22%3a%2282eb79ff-84f2-4ec3-b4d9-0cbf0a4d2184%22%7d

En francais

Latitud, longitud: 59.423567, 17.817802

Beräknad körväg från Järfälla