Träning: Orange/lila/gul-träning, se "fina enarna"

Tor 15 Oktober 2020, 18:00

Vi hänger med på "Fina enarna nattsprint". Se separat aktivitet i kalendern.

OBSERVERA att man måste föranmäla sig senast onsdag till denna träning.

(Cykelorienteringen flyttad till torsdag 22 oktober)