Träning: Orienteringsteknik

Tis 17 Augusti 2021, 18:00 - 20:00
Plats: Granskog
Ansvarig: AN och gruppansvariga

Skugningsövning från Granskog. Du som tycker det är för långt att springa 2 km till start rekomenderas att ta med dig cykeln. Syftet kommer bli vägvalsplanering, noggrann riktning och fin kartläsning.