13-14 träffar varandra #1

Lör 13 Januari 2018, 10:00 - 14:30
Plats: Tullinge SK's klubbstuga i Brantbrink
Ansvarig: Stockholms Orienteringsförbund och Tullinge SK
http://www.svenskorientering.se/globalassets/stockholms-orienteringsforbund/dokument/ungdom/13-14/13-14-traff-13e-jan.pdf
https://eventor.orientering.se/Activities/Show/7301

Under våren arrangeras träffar för distriktets ungdomar födda 2004-2005, i projektet 13-14 träffarvarandra. Syftet med dessa träffar är att under lekfulla former skapa mötesplatser för socialt umgänge mellan ungdomar i distriktets olika klubbar.

Den 13 januari är första tillfället, i Tullinge SK:s klubbstuga, när hela distriktets 13-14 åringar är inbjudna. Det kommer tre tillfällen till under våren, varav två är endast med andra norrklubbar. Kul om vi kan få bra uppslutning!

Anmälan till 13 januari görs av var och en på eventor, se länken ovan, senast 7 januari.

Om ni behöver hjälp med anmälan, kontakta en ledare. Vi försöker samåka till träffen, detta samordnas när vi vet vilka som ska med.

Ansvarig ledare: Maria Pedersen

Beräknad körväg från Järfälla