Träning: Terräng-KM

Tis 16 Oktober 2018, 18:00
Plats: Granskog
Ansvarig: Ungdomssektionen.

Terräng km för alla klubbmedlemmmar.

Seniorer, HD21 10km, fyra varv

Juniorer, 7,5 km, 3 varv

HD13-16, 5km, 2 varv

HD12, 2,5 km, 1 varv

Yngre ca hd8, ca 1 km

Veteraner, HD35 5 km, 2 varv