Ekonomi information

Logga in om du vill see ditt saldo och de senaste transaktionerna på ditt tävlingskonto.

Medlemsavgifter (2024)

Medlemsavgiften betalas av alla medlemmar. Du kan välja att betala som enskild medlem eller en avgift för hela familjen enligt nedan.

Upp t.o.m. 20 år 300:- 
Över 20 år 400:-
Familjeavgift 900:- Gäller för barn t.o.m. 20 år som bor kvar hemma

Medlemsavgiften skall betalas senast sista januari till pg 472 63 59-5.

Årsavgift (HD -16)

Årsavgift gäller för ungdomar upp till och med 16 år. Avgiften täcker deltagande på träningar och startavgifter för tävlingar (ej flerdagarstävlingar som t.ex. O-ringen) för Järfälla OK.

Om du inte är med och tränar men vill tävla någon enstaka gång för JOK kan du välja att betala startavgiften själv (på samma sätt som gäller för HD30+).

Från 2024-01-01 gäller följande avgifter:

Grupp Hela Året
Upp tom 16 år 700:-

Avgiften ska betalas senast sista januari på pg 46 60 72-6.

Tävlingsavgifter (HD 17+)

Från och med 2024-01-01 gäller följande tävlingsavgifter. Tävlingsavgifter gäller endast från 17 år och äldre. Herrar och Damer över 30 år betalar sitt egna tävlande, med undantag av de 30+:are som är en del av Järfälla OKs elitstödsprogram, då betalar man enligt Grupp HD 21-29 år.

Grupp Hela år
HD 17-20 700:-
HD 21-29år 900:-
HD 30+ Anmälningsavgift betalas av den enskilde löparen.

Tävlings- eller anmälningsavgift sätts in på pg 67 41 97-9
Avgiften ska erläggas före tävlingstillfället för HD30+ och senast 31/3. HD17-29 som tävlar sparsamt kan välja att betala enbart för sina tävlingar om de föredrar det.

För HD30+ gäller att i samband med att tävlingsfakturan inkommer drar den tävlingsansvarige motsvarande belopp från ditt saldo. En viss eftersläpning kan givetvis förväntas. Den faktiska kontoföringen sker inte på hemsidan och du kan inte se ett kontoutdrag i egentlig mening.

Från och med 2021 så kommer en genomgång 1 gång per år att göras på av totala tävlingskontolistan mot medlemslistan och följande gäller:

  • Nyligen avslutade medlemmar över 100 kr  – påminnelse   
  • Nyligen avslutade medlemmar under 100 kr – kommer avskrivas
  • Medlemmar med skuld mer än 100 kr – påminnelse vid årsskiftet
  • Om vissa familjemedlemmar lämnat föreningen – kvitta med kvarstående familjemedlem
  • Inte längre tävlande medlemmar med överskott på tävlingskonto mer än 100 kr – mejlförfrågan om man inte tävlat på 2 år.

Kavleavgifter

Kavleavgifter betalas av klubben.

Våra Konto

Våra Plusgironummer
Huvudkassan 22 49 32-4
Tävling/Anmälan 67 41 97-9
Elit & Träningssektionen 23 58 33-1
Medlemsavgifter 472 63 59-5
Ungdomssektionen 46 60 72-6
Klädförsäljning 430 80 30-8
Våra Bankgironummer
Huvudkassan 454-4706
Swish
Vid försäljningar 123 228 80 82

Organisationsnummer: 813200-4774

Hör av dig till Roger Sundberg om du tycker att något inte stämmer.

Uppdaterad: 2024-01-23 av Eric R.