Nybörjare

2018  års intensiv nybörjarkurs för vuxna genomfördes den 1-2 september. 

Kursen hade  19 deltagare.

Det är ett stort intresse för nybörjarkurser och vi planerar att ha nästa kurs våren 2019.

Lättare träning sker också på Torsdagar. Se klubbens kalender.

För mer information hör av dig till Göran Lundqvist. goran.jarfalla@gmail.com

Kom och prova på orientering genom Motionsorientering eller Naturpasset.

Se länkarna ovan för mer info.

Uppdaterad: 2018-09-05 av Göran L.