Organisationen 2019

Organisationsnummer 813200-4774

Sektion / Kommitte

Namn Uppdrag
Styrelsen Mats Lundbäck Ordförande
  Ola Bovallius Vice Ordförande, Elit, Träning
  Carin Runqvist Kassör
  Lina Berglund Sekreterare
  Jonathan Alm Ledamot - Granskog, Markfrågor, Tävlingar
  Henrik Hansson Ledamot- Motion
  Frank Steiner Ledamot
  Leif Mörkfors Ledamot - Ungdom
     
Ungdomssektionen Leif Mörkfors Ordförande
  Roger Sundberg Kassör
  Mark Åkesson  
  Ann Roller  UK
  Robert Pedersen  
  Andreas Grunder  
  Sara Andersson 7-12 verksamhet
  Mikael Pettersson  
  Vakant Ungdomsrepresentant
     
Elit &Träningssektionen Ola Bovallius Ordförande
  Nils Edvardsson  Kassör, UK
  Benjamin Langerak  
  Lars Palmqvist Resor
  Mårten Waldenfjord UK
  Malin Kvarnefalk  
  (Anders Nissar) Klubbtränare - rådgivare, väljs ej av årsmötet
     
Motionkommittén Henrik Hansson Ordförande
  Bo Winander Motionsorientering
  Thierry Reigner Admin och info
  Göran Lundqvist Vuxenkurser
  Carin Homann Ledamot
  Birgitta Billstam Ledamot
  Karl-Axel Johansson Naturpasset
  Per Lind Naturpasset
  Mikael Hedin Ledamot
  Maria Edvardsson UK för 35+
  Ann Roller UK för 35+
  Per Nilsson UK för 35+
     
Arrangörskommittén Jonathan Alm Ordförande
  Göran Reinholdsson  
  Frank Steiner  
  Johan Sköld  
  Albin Kvarnefalk  
  Vakant Admin och info
     
Kanslikommittén Roger Sundberg Startavgifter, skicka fakturor till roger.sundberg@gmail.com
  Siv Eriksson Medlemsregister
  Per Nilsson Klädförsäljning
  Eva Svanberg Klädförsäljning
     
Kartkommittén Bo Rock Försäljning
  Ulf Radler Kartdatabaser
  Per Nylund Markägarkontakter 
  Jan Fogeby Kartor
  Johan Westring Kontakter Länstyrelse mm
     
Info / Hemsida Jonathan Alm Eventor och IdrottOnline
  Maria Pedersen JOKaren
  Eric Roller Webmaster
  Gunilla Schönning Reportage
     
Stug- och materilakommittén Lars-Åke Jonsson fixare
  Lars Palmqvist fixare
  Lars Jonasson Materialförvaltare
  Allan Edblom Skidklubben
  Andrea Silier Mathantering, inredning
     
Granförsäljning Karl-Axel Johansson  
  Bo Winander  
  Per Lennart Karlsson  
  Jon Sundberg  
  Fredrik Bartsch  
  Vakant Sammankallande
     
Revisorer Göran Stråt  
  Bo Rock  
     
Valberedning Vakant  
  Vakant  
     
Festkommitté Maria Edvardsson  
  Johan Tofte  
  Magdalena Grunder  
  Britt-Marie Reinholdsson  
  Magnus Sneitz  
  Ellinor Björklund  
  Ellinor Hamberg  

Uppdaterad: 2019-09-08 av Jonathan A.