Organisationen 2018

Organisationsnummer 813200-4774

Sektion / Kommitte

Namn Uppdrag
Styrelsen Mats Lundbäck Ordförande
  Ola Bovallius Vice Ordförande, Elit, Träning
  Carin Runqvist Kassör
  Mikael Byström Sekreterare, KM
  Jonathan Alm Ledamot - Granskog, Markfrågor, Tävlingar
  Vakant Ledamot
  Frank Steiner Ledamot
  Leif Mörkfors Ledamot - Ungdom
     
Ungdomssektionen Leif Mörkfors Ordförande
  Roger Sundberg Kassör
  Maria Edvardsson  
  Ann Roller  UK
  Robert Pedersen  
  Andreas Grunder  
  Sara Andersson 7-12 verksamhet
  Conny Andersson  
  Vakant Ungdomsrepresentant
     
Elit &Träningssektionen Ola Bovallius Ordförande
  Nils Edvardsson  Kassör, UK
  Jefta Langerak  
  Lars Palmqvist Resor
  Mårten Waldenfjord UK
  Malin Kvarnefalk  
     
Motionkommittén Henrik Hansson Ordförande
  Bo Winander Motionsorientering
  Thierry Reigner Admin och info
  Göran Lundqvist Vuxenkurser
  Vakant KM
  Birgitta Billstam  
  Karl-Axel Johansson Naturpasset
  Per Lind Naturpasset
  Ann Roller UK för 35+
  Maria Edvardsson UK för 35+
  Per Nilsson UK för 35+
     
Arrangörskommittén Jonathan Alm Ordförande
  Mark Åkesson IT
  Frank Steiner Arena
  Johan Sköld  
  Albin Kvarnefalk  
  Vakant Admin och info
     
MTB-Oskommittén Vilande  
     
Kanslikommittén Roger Sundberg Startavgifter, skicka fakturor till roger.sundberg@gmail.com
  Siv Eriksson Medlemsregister
  Per Nilsson Klädförsäljning
     
Kartkommittén Bo Rock Försäljning
  Ulf Radler Kartdatabaser
  Per Nylund Markägarkontakter 
     
Info / Hemsida Maria Pedersen JOKaren
  Eric Roller Webmaster
  Jonathan Alm Eventor och IdrottOnline
     
Stug- och materilakommittén Lars Palmqvist  
  Lars Jonasson Materialförvaltare
  Allan Edblom  
     
Granförsäljning Karl-Axel Johansson  
  Bo Winander  
  Per Lennart Karlsson  
  Jon Sundberg  
     
Revisorer Göran Stråt  
  Bo Rock  
     
Valberedning Göran Reinholdsson  
  Maria Edvardsson  

Uppdaterad: 2018-04-25 av Jonathan A.