Rapport från årsmötet

Av: Leif M. | Datum: 2023-02-20 | Visad 197 gånger | Gillats av 3 medlemmar

Så var årsmötet över för detta år. Visst vore det kul med fler medlemmar på mötet och inte minst bland er som inte varit klubbmedlemmar så länge. Hur lockar vi fler till ett årsmöte? Det är ju ändå årets viktigaste möte!

Inte desto mindre flöt årets årsmöte på i ett bra tempo. Ordförande Andreas var mycket väl förberedd och påläst och vi i styrelsen har lagt ganska mycket tid de senaste veckorna med budgetarbete, målformuleringar och framtidstänk (vi kommer tillbaka om detta).

När man sitter på ett årsmöte och blickar tillbaka på året som gått genom att läsa verksamhetsrapporterna från våra olika sektioner så slås man ideligen av vad mycket vi gör, vad mycket som pågår och att det finns ett gäng enormt dedikerade och uppoffrande medlemmar som gör mycket för att allt detta ska ske.

En av de mer trevliga inslagen blir därför när förnämliga insatser uppmärksammats på olika sätt.

Tre personer kom i rampljusen under mötet, dessa var:

· Maria Edvardsson för långvarigt, energiskt och outröttligt ledarskap tilldelades hon ett bidrag ur ”Hans Edvalls minnesfond”.

· Peter Lundberg för hans arbete i det tysta, med att lägga banor och vara kontakt mot Livgardet, stötta med uthängning och intagning m m så tilldelas han ett bidrag från ”Magnus Thunstedts minnesfond”.

· Lars Palmqvist vår legendar och historiska spjutspets föreslogs till årsmötet för hedersmedlemsskap i föreningen, vilket bifölls med full enighet. En lojalitet och klubbkänsla som är svårslagen.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lars_Palmqvist

Fulla motiveringarna återfinns sannolikt i årsmötesprotokoll i filarkivet på hemsidan.

Stort tack och grattis till alla tre!


Kommentarer

Inga kommentarer

Logga in om du vill skriva en kommentar.

D:9 T:61 Loggen