Coronavirusets påverkan på verksamheten i Järfälla OK – Uppdaterat 2021-03-29

Av: Leif M. | Datum: 2020-03-16 | Visad 2256 gånger

OBS - UPPDATERING 20210329
Styrelse och sektioner försöker löpande anpassa verksamheten utefter de för tillfället aktuella restriktionerna och hur vi ska verka under dessa förhållanden. Så var uppmärksam på kalender, hemsida och nyhetsflöde i FB-grupper.

Styrelsen i Järfälla OK:s "Corona-info" för verksamheten i Järfälla OK

Till grund för detta ligger självklart de riktlinjer som finns att läsa på Svenska Orienteringsförbundets hemsida, se länk nedan.

Denna information kommer att uppdateras löpande via förstasidan på Järfälla OK:s hemsida och vid större förändringar via mailutskick till alla medlemmar. Maila info@jarfallaok.se om du inte får mailutskicken från JOK.

Här finner Svenska Orienteringsförbundets policydokument gällande coronaviruset. Bra om ni alla läser detta:

https://www.svenskorientering.se/forbundet/Policydokumentochinformations-skrifter/Coronavirusetochorienteringen/

Träningar, möten och andra klubbaktiviteter

Vi ser, liksom myndigheterna, vikten av att hålla verksamheten igång och har ambitionen att göra detta.

Vi jobbar löpande med översikt av verksamheten och våra gemensamma träningstillfällen på bästa sätt. Detta gäller främst och i första hand tisdagar där ledarna delar upp grupperna så långt som möjligt, inför olika samlingsplatser och undviker övningar som innebär onödig närkontakt. Ledarna detaljplanerar varje gemensam aktivitet utifrån det regelverk som gäller, två veckor i taget och har videre en översyn löpande på längre sikt. Naturligtvis förutsätter vi att du som tränar gör det med respekt till dina klubbkamrater. Håll avstånd.

Varje sektion har ansvar för att göra en löpande översyn av de aktiviteter som planeras.

Vi vet att det är självklart för de allra flesta i vår sport, men vi vill ändå trycka på det. Har du förkylning, feber, snuva, hosta o/e en känsla av trötthet/seghet i kroppen så vill vi att du avstår deltagande från JOK-aktiviteter vid minsta symtom och dessutom minst en vecka efter det att du blivit symtomfri.

VI VERKAR FÖR ATT EFTERLEVA DE RIKTLINJER SOM FINNS I FHM:S INFORMATION FÖR "IDROTT OCH TRÄNING" LÄS GÄRNA DEN SÅ DU KAN VARA EN DEL AV DEN EFTERLEVNADEN (DERAS SIDA UPPDATERAS LÖPANDE): https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/idrott-och-traning?fbclid=IwAR1LS8DrVLCwec0isDCCQxgE9h-CTIdOG9nQBkjOA1jDePpJpOAPlRwXgXU

Klubbträningar m m kommer tills vidare att se annorlunda ut.

Vid klubbens träningstillfällen gäller fr o m nu:

  • Var och en hanterar skjuts till träningarna, cykla gärna. Klubben hanterar ingen samåkning.
  • Ingen soppa serveras, inga livsmedel hanteras. Medhavd matsäck intas utomhus.
  • Ingen dusch/bastu – kom ombytt på träningarna, ha med dig torra kläder/handduk för avtorkning utomhus efter avslutad träning.
  • Samlingar kommer att ske gruppvis och utomhus, håll dig uppdaterad om var på klubbens hemsida. (För de yngsta i huvudsak i Granskog)
  • Vi håller det avstånd till varandra som påkallas av FHM, i normalfallet 2 meter.
  • Sektionsmöten och liknande hålls med fördel digitalt
  • Den 13 april kommer en nybörjargrupp för barn födda 2012-2014 att starta. Gruppen består av 13 barn. Denna grupp behöver sannolikt extra utrymme, visa respekt för detta. 

Du som är ledare/funktionär:

Om du har ledaransvar och/eller är funktionär i någon verksamhet som trots läget kommer att fortgå och är i det som bedöms som riskgrupp eller känner dig allmänt orolig och vill stå över tills vidare, är vi tacksamma om du meddelar det till den aktuella sektionens ordförande så vi kan skapa oss en bild av läget.

Arrangemang – träffar - utbildningar

- Barkarbyloppet är inställt även denna vår (2021), beslut skall tas inom kort vad gäller detta arrangemangs framtid.

- I oktober 2021 är planen att Järfälla OK skall arrangera en nationell tävling. Tävlingsledning är Frank Steiner och Jonathan Alm.

- Vad gäller SOFT/StOF-aktiviteter ber vi dig hålla dig uppdaterad löpande. VISSA UTBILDNINGAR FÖREKOMMER OCH SKER DIGITALT, PASSA GÄRNA PÅ ATT UTBILDA DIG. PRATA OM MÖJLIGHETERNA MED DIN SEKTIONSORDFÖRANDE.

Tävlingar

Just nu är all tävlingsverksamhet inställd enligt beslut 1 mars 2021. Se löpande i Svenska Orienteringsförbundets policydokument (länk ovan), främst punkterna 2 & 3.

Klubben fortsätter att ha en större utbud än vanligt vad gäller träningsmöjligheter öven helger. Se hemsida o/e klubbens facebookgrupper. Vi kommer sannolikt även under kommande sommaren erbjuda olika träningar.

Ekonomi

Vad gäller de ekonomiska konsekvenserna för klubben gör styrelsen löpande en genomgång av detta.

Har du frågor o/e är orolig angående något av ovanstående?

Kontakta din närmaste ledare, sektionsordförande eller någon i klubbstyrelsen.

Järfälla OK:s styrelse


Kommentarer

Logga in om du vill skriva en kommentar