Coronavirusets påverkan på verksamheten i Järfälla OK – Uppdaterat 2020 04 01

Av: Leif M. | Datum: 2020-03-16 | Visad 477 gånger

Med anledning av smittspridningen av coronaviruset har styrelsen i Järfälla OK under söndagskvällen haft ett telefonmöte för att, i rådande läge, sätta ramar på verksamheten. Till grund för detta ligger självklart de riktlinjer som finns att läsa på Svenska Orienteringsförbundets hemsida, se länk nedan.

Vi räknar med att denna information kommer att uppdateras löpande via förstasidan på Järfälla OK:s hemsida och vid större förändringar via mailutskick till alla medlemmar. Maila info@jarfallaok.se om du inte får mailutskicken från JOK.

JUSTERINGAR PER 20200401 ÄR SKRIVNA MED STORA BOKSTÄVER.

https://www.svenskorientering.se/Nyheter/forbundsnytt/installdaflyttadeochbegransadetavlingarsenastenyttomcoronaviruset/

Träningar, möten och andra klubbaktiviteter

Vi ser, liksom myndigheterna, vikten av att hålla verksamheten igång och har ambitionen att göra detta.

DETTA FÖRÄNDRAS INTE EFTER MYNDIGHETERNAS OCH REGERINGEN INFÖRANDE AV MAXTAKET 50 PERSONER. VI INFÖR DOCK YTTERLIGARE ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA STORLEKEN PÅ DE GRUPPER SOM TRÄNAR. DETTA GÄLLER FRÄMST I FÖRSTA HAND TISDAGAR DÅ LEDARNA YTTERLIGARE DELAR UPP GRUPPERNA, INFÖR OLIKA SAMLINGSPLATSER OCH UNDVIKER ÖVNINGAR SOM INNEBÄR ONÖDIG NÄRKONTAKT.

LEDARNA DETALJPLANERAR VARJE GENEMSAM AKTIVIETER UTIFRÅN DET REGELVERK SOM GÄLLER I TVÅVECKORSINTERVALL OCH HAR VIDARE EN ÖVERSYN LÖPANDE PÅ LITE LÄNGRE SIKT.

VARJE SEKTION HAR ANSVAR FÖR ATT GÖRA LÖPANDE ÖVERSYN AV VARJE AKTIVITET SOM PLANERAS.

Vi vet att det är självklart för de allra flesta i vår sport, men vi vill ändå trycka på det. Har du förkylning, feber, snuva, hosta o/e en känsla av trötthet/seghet i kroppen så vill vi att du avstår deltagande från JOK-aktiviteter vid minsta symtom och dessutom minst en vecka efter det att du blivit symtomfri.

Klubbträningar m m kommer tills vidare att se annorlunda ut.

Vid klubbens träningstillfällen gäller fr o m nu:

 • Var och en hanterar skjuts till träningarna, cykla gärna. Klubben hanterar ingen samåkning.
 • Ingen soppa serveras, inga livsmedel hanteras. Medhavd matsäck intas utomhus.
 • Ingen dusch/bastu – kom ombytt på träningarna, ha med dig torra kläder/handduk för avtorkning utomhus efter avslutad träning.
 • Samlingar kommer att ske gruppvis och utomhus, håll dig uppdaterad om var på klubbens hemsida. (För de yngsta i huvudsak i Granskog)
 • Vi håller rimliga avstånd till varandra under träningarna.
 • Måndagsstyrkan i Olovslund ställs in. Alternativen ”digital gympa” och backträning ses över. Håll koll i kalendern vad som gäller!
 • Inomhusträningen för de yngsta i Vattmyra flyttar utomhus – se info från Ungdomssektionen/kalender.
 • Vårens nyintag av barn och ungdomar ställs in tills vidare.
 • Sektionsmöten och liknande hålls med fördel digitalt

Du som är ledare/funktionär:

Om du har ledaransvar och/eller är funktionär i någon verksamhet som trots läget kommer att fortgå och är i det som bedöms som riskgrupp eller känner dig allmänt orolig och vill stå över tills vidare, är vi tacksamma om du meddelar det till den aktuella sektionens ordförande så vi kan skapa oss en bild av läget.

Arrangemang – träffar - utbildningar

 • Vad gäller 10-mila kommer beslutet inom kort. Dialog pågår mellan Tiomilaföreningen, arrangörerna, Stockholms OF och SOFT. Se vidare: https://10mila.se/index.php/sv/   - INSTÄLLT/UPPSKJUTET
 • Barkarbyloppet har i samråd med Järfälla kommun ställts in.
 • VinterNattCup ställs in och byts ut mot en träning. Se kalendern.
 • Däremot är tanken att genomföra Motionsorienteringar med samma modifieringar som vid träningstillfällen (se ovan). Det kommer sannolikt att tillkomma bestämmelser kring hur dessa utformas. Se våra informationskanaler. Den första MOL är tänkt till den 11/4. (Eventuellt så läggs ytterligare en in den 2/5).
 • Vad gäller SOFT/StOF-aktiviteter ber vi dig hålla dig uppdaterad löpande. Dock är all utbildning stoppad tills vidare.

Tävlingar

Av naturliga skäl kommer det mesta bli inställt under våren. Vi kommer inte att ha några klubbgemensamma aktiviteter kring tävlingar (om inte något specifikt undantag uppstår).

I den mån något arrangemang genomförs gäller nedanstående beslut kring tävlingar från SOFT:

”Tävlingarna är tills vidare endast öppna för aktiva som bor i aktuellt distrikt, för aktiva som bor i närhet till tävlingen och för aktiva som representerar en klubb i aktuellt distrikt.
Kommentar: Vi utgår ifrån att våra medlemmar beaktar det övergripande syftet (att undvika många och långa resor för att minimera risken för smittspridning) och utifrån sin situation och vägledning ovan fattar rätt beslut gällande vilka tävlingar som är aktuella att delta på.”

Kontrollera uppdateringar innan du är med på någon tävling:

https://www.svenskorientering.se/Nyheter/forbundsnytt/installdaflyttadeochbegransadetavlingarsenastenyttomcoronaviruset/

Klubben har planer på/funderingar kring att försöka anordna ”Helgens banor” löpande framöver. Håll utkik på klubbens hemsida!

Ekonomi

Vad gäller de ekonomiska konsekvenserna för klubben gör styrelsen löpande en genomgång av detta. Målet är att genomföra ett extra årsmöte innan halvårsskiftet och med syfte att alla medlemmar ska kunna vara med och påverka hur vi hanterar allt för stora avvikelser från den av Årsmötet godkända budgeten för 2020. Vi återkommer om detta.

Har du frågor o/e är orolig angående något av ovanstående?

Kontakta din närmaste ledare, sektionsordförande eller någon i klubbstyrelsen.

Järfälla OK:s styrelse


Kommentarer

Logga in om du vill skriva en kommentar