Coronavirusets påverkan på verksamheten i Järfälla OK – Uppdaterat 20201102

Av: Leif M. | Datum: 2020-03-16 | Visad 1778 gånger

OBS - UPPDATERING 20201102.
Efter de nyligen införda "skärpta råden" i region Stockholm arbetar styrelse och sektioner med hur vi ska verka under dessa förhållanden. Denna vecka tittar vi på aktivitetsnivå så var uppmärksam på kalender, hemsida och nyhetsflöde i FB-grupper. I slutet av veckan hoppas ni kunna uppdatera nedanstående dokument. Hänvisningen i stort till Svenska Orienteringsförbundets hemsida kvarstår såklart.

Styrelsen i Järfälla OK:s "Corona-info" för verksamheten i Järfälla OK

Till grund för detta ligger självklart de riktlinjer som finns att läsa på Svenska Orienteringsförbundets hemsida, se länk nedan. Det senaste är att inrikes resor inte längre är belagda med restriktioner fr o m 15 juni samt att tävling för seniorer är tillåtet inom ett antal ramar.

Denna information kommer att uppdateras löpande via förstasidan på Järfälla OK:s hemsida och vid större förändringar via mailutskick till alla medlemmar. Maila info@jarfallaok.se om du inte får mailutskicken från JOK.

Här finner du den senaste informationen och tolkningar av rådande restriktioner från Svenska Orienteringsförbundet. Bra om ni alla läser detta:

https://www.svenskorientering.se/Nyheter/NyheterStartsida/sakanvitavlaisommar/

Träningar, möten och andra klubbaktiviteter

Vi ser, liksom myndigheterna, vikten av att hålla verksamheten igång och har ambitionen att göra detta.

Detta förändras inte efter myndigheternas och regeringens införande av maxtaket 50 personer. Vi inför dock ytterligare åtgärder för att minska storleken på de grupper som tränar. Detta gäller främst och i första hand tisdagar där ledarna ytterligare delar upp grupperna, inför olika samlingsplatser och undviker övningar som innebär onödig närkontakt. Ledarna detaljplanerar varje gemensam aktivitet utifrån det regelverk som gäller, två veckor i taget och har videre en översyn löpande på längre sikt.

Varje sektion har ansvar för att göra en löpande översyn av de aktiviteter som planeras.

Vi vet att det är självklart för de allra flesta i vår sport, men vi vill ändå trycka på det. Har du förkylning, feber, snuva, hosta o/e en känsla av trötthet/seghet i kroppen så vill vi att du avstår deltagande från JOK-aktiviteter vid minsta symtom och dessutom minst en vecka efter det att du blivit symtomfri.

VI VERKAR FÖR ATT EFTERLEVA DE RIKTLINJER SOM FINNS I FHM:S INFORMATION FÖR "IDROTT OCH TRÄNING" LÄS GÄRNA DEN SÅ DU KAN VARA EN DEL AV DEN EFTERLEVNADEN: https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/idrott-och-traning?fbclid=IwAR1LS8DrVLCwec0isDCCQxgE9h-CTIdOG9nQBkjOA1jDePpJpOAPlRwXgXU

Klubbträningar m m kommer tills vidare att se annorlunda ut.

Vid klubbens träningstillfällen gäller fr o m nu:

  • Var och en hanterar skjuts till träningarna, cykla gärna. Klubben hanterar ingen samåkning.
  • Ingen soppa serveras, inga livsmedel hanteras. Medhavd matsäck intas utomhus.
  • Ingen dusch/bastu – kom ombytt på träningarna, ha med dig torra kläder/handduk för avtorkning utomhus efter avslutad träning.
  • Samlingar kommer att ske gruppvis och utomhus, håll dig uppdaterad om var på klubbens hemsida. (För de yngsta i huvudsak i Granskog)
  • Vi håller det avstånd till varandra som påkallas av FHM, i normalfallet 2 meter.
  • Vårens nyintag av barn och ungdomar ställs in tills vidare.
  • Sektionsmöten och liknande hålls med fördel digitalt

Du som är ledare/funktionär:

Om du har ledaransvar och/eller är funktionär i någon verksamhet som trots läget kommer att fortgå och är i det som bedöms som riskgrupp eller känner dig allmänt orolig och vill stå över tills vidare, är vi tacksamma om du meddelar det till den aktuella sektionens ordförande så vi kan skapa oss en bild av läget.

Arrangemang – träffar - utbildningar

- Barkarbyloppet har i samråd med Järfälla kommun ställts in. Nytt planerat datum är 4 oktober.

- Vad gäller SOFT/StOF-aktiviteter ber vi dig hålla dig uppdaterad löpande. VISSA UTBILDNINGAR FÖREKOMMER OCH SKER DIGITALT, PASSA GÄRNA PÅ ATT UTBILDA DIG. PRATA OM MÖJLIGHETERNA MED DIN SEKTIONSORDFÖRANDE.

Tävlingar

Nu inför sommaren är det allra mesta fortsatt inställt, men mindre och anpassade arrangemang förekommer. Det är därför naturligtvis så att du som klubbmedlem och klubbrepresentant kan delta i dessa och då följer FHM:s och arrangörernas restriktioner och direktiv.

Kontrollera uppdateringar innan du är med på någon tävling:

https://www.svenskorientering.se/Nyheter/forbundsnytt/installdaflyttadeochbegransadetavlingarsenastenyttomcoronaviruset/

Klubben kommer även under sommaren erbjuda olika aktiviteter inklusive träningar. Håll utkik på klubbens hemsida!

Ekonomi

Vad gäller de ekonomiska konsekvenserna för klubben gör styrelsen löpande en genomgång av detta. Vi har vid ett styrelsemöte i maj uppdaterat budget och gått igenom utfall och då konstaterat att vi inte just nu ser något skäl för ett extra årsmöte före sommaren. Detta kan dock bli aktuellt under tidigt höst och med syfte att alla medlemmar ska kunna vara med och påverka hur vi hanterar allt för stora avvikelser från den av Årsmötet godkända budgeten för 2020. Vi återkommer om detta.

Har du frågor o/e är orolig angående något av ovanstående?

Kontakta din närmaste ledare, sektionsordförande eller någon i klubbstyrelsen.

Järfälla OK:s styrelse


Kommentarer

Logga in om du vill skriva en kommentar