Träningsbanor i Viksjöskogen.

Av: Ulf R. | Datum: 2021-03-16 | Visad 349 gånger

Lagda av Per Lennart Karlsson finns nu markerade med reflexstavar och skärmar.

Start/Mål:                Parkeringsplatsen i anslutning till Görvälnbadet. Samma start för alla banor, knappt 100 m från parkeringen.

Vägbeskrivning:        Sväng av E18 (Trafikplats 154), följ markering mot Görvälns Slott, kör Mälarvägen till vägslut vid Görvälnbadet.

Banor:                          Bana A                        6,0 km

                                        Bana B                         4,5 km

                                        Bana C                         3,4 km

                                        Bana D                        2,6 km

                                        Bana E                         1,6 km            

                                        Som alternativ finns kartor UTAN större stigar. Dessa finns tillgängliga som resp. Bana A1, B1, C1, D1 och E1.

                                        Bana B-E i skala 1:7500, Bana A i skala 1:10000.

                                        Kontrollerna är markerade med orange-vita skärmar utan kodnummer samt reflexstavar.

Här hittar du banorna:   Banor

Terräng:                       Bruten terräng, på vissa ställen blockrik, som genomkorsas av många stigar. I regeln god till måttlig framkomlighet. 

Livelox: Här

Upplysningar:            Ulf Radler, 070-9396118

Banläggare:                Per Lennart Karlsson, 070-6356160

Länk: https://jarfallaok.se/filarkiv/index.php?folder=Tr%C3%A4ning%2FTr%C3%A4ningar+2021


Kommentarer

Logga in om du vill skriva en kommentar